Athény

Hlavní město Řecka - Athény byly založeny již někdy ve 3 tisíciletí před naším letopočtem na poloostrově Attika, v blízkosti Sarónského zálivu. Dnes v metropoli žije okolo 5 milionů obyvatel, což je téměř jedna čtvrtina celé řecké populace. Athény vynikají množstvím historických, architektonických a kulturních památek a jsou velkým lákadlem pro návštěvníky ze zahraničí.

Přestože vykopávky dokládají vznik Athén do 3 tisíciletí před Kristem, první písemné zmínky o městě pochází z 8. století př. n. l. Velkého rozkvětu se Athény dočkaly v době vlády Peisistrata okolo roku 547. V tuto dobu se začal budovat chrám na Akropoli zasvěcený bohyni Athéně, který dodnes patří k nejvýznamnějším stavbám města. Ve stejné době působili v Athénách významní filosofové, jako Sokrates, ale také představitelé antické tragédie, jmenujme například Sofokla, Aischyla či Euripida. Dalšího velkého rozmachu se metropole dočkala ve 12. století, kdy byla obnovena starověká agora a vystavěno mnoho chrámů a kostelů. Od 15. století byly Athény pod nadvládou Turků a zůstaly tak až do roku 1822, kdy proběhla válka za nezávislost. V roce 1830 Řecko vyhlásilo svou nezávislost a roku 1832 se Athény staly hlavním městem státu.

Athény - Akrople
Foto: Athény - Akrople

Athény jsou v současnosti historicky významnou lokalitou nabízející nespočet památek, muzeí a kulturních zařízení. Architektura města je velmi různorodá, odrážejí se v ní nejrůznější období dějin a také kosmopolitní osídlení. Hlavním zdrojem příjmů metropole je tak turistický ruch. Hlavním problémem, se kterým se město musí potýkat, je však hustá doprava, ruch a smog. Athény se řadí mezi nejhlučnější a nejhustěji osídlená města na světě. Ne mnoho turistů se tak ve městě zdrží déle než tři dny.

Při procházce městem můžete narazit na původní starořecké památky, římské stavby, byzantské svatyně a stejně tak můžete obdivovat prvky moderní řecké architektury. Řada budov, které byly postaveny na konci 19. století získaly podobu původních antických staveb. Také náměstí a parky zdobí antické sochy řeckých bohů, hrdinů a filosofů. Nejvýraznější dominantou Athén je Akropole, která byla v minulosti náboženským centrem. Jejímu vrcholu vévodí Parthenón z roku 438 před Kristem. Právě tato stavba postavená v dórském slohu je jednou z nejzajímavějších a nejzachovalejších antických památek v celém Řecku. Neméně zajímavá je také Agora, která byla místem života obyčejných Athéňanů. Kromě domů zdejších obyvatel se zde nacházely také školy, tržiště a lázně. Nedaleko Agory je k vidění Římské fórum, Větrná věž, mešita Fethiye Tzami z roku 1458 nebo Hadriánova knihovna.

Za nákupy je dobré v Athénách vyrazit na náměstí Monastiraki, které je lemované obchody. V jeho středu se tyčí byzantský chrám a nedaleko se rozkládá starý hřbitov Kerameikos, katedrála Plateia Mitropoleos, Tsistarákiho mešita z roku 1759 i mešita Fethyie. Ve čtvrti Plaka na východním a severním úpatí Akropole můžete najít řadu zajímavých institucí, jako je Muzeum řeckého lidového umění, Muzeum Kanellopoulos nebo Muzeum lidových nástrojů. Athény jsou však známé také bohatým nočním životem a právě ve čtvrti Plaka je až do pozdních nočních hodin otevřeno množství barů, restaurací, kaváren a taveren.

Athény - náměstí Monastiraki
Foto: náměstí Monastiraki

Další dosti živou čtvrtí je Omonia, která je považována za centrum nočního života a nákupů. V této čtvrti se však kromě obchodů, barů a diskoték nachází také řada významných turistických lákadel. Právě zde můžete narazit na Národní archeologické muzeum patřící k nejvýznamnějším institucím svého druhu na světě. Opatruje obsáhlé expozice mykénského umění, antického sochařství a vázového malířství. Na prohlídku tohoto muzea je třeba si vyhradit více než jeden den.

Významné instituce, jako banky a obchodní společnosti, sídlí na náměstí Syntagma, které si turisté oblíbili hlavně proto, že se na něm koná pravidelná výměna stráží příslušníků národní gardy. Stojí zde budova Parlamentu, Královský palác, Univerzita, Akademie umění i Národní knihovna. V blízkosti Parlamentu je možné navštívit Národní či Královské zahrady s jezírky, vodotrysky, sochami a okázalou stavbou paláce Zappeion. Nedaleko náměstí se rozkládají také pozůstatky chrámu Dia Olympského. 

Athénská čtvrť Kolonaki zaujme především milovníky historie a starých věcí, najdete v ní totiž spoustu starožitnictví, antikvariátů, galerií, ale i butiky s oblečením módních značek. Nejvíce obchodů najdete v Bukurešťské ulici. V Kolonaki stojí za návštěvu Muzeum kykladského umění vystavující sbírku 5000 let starých uměleckých artefaktů pocházejících ze souostroví Kyklady. Nedaleké muzeum Benaki se zase snaží chránit kulturní odkaz helénismu. Při návštěvě Athén by měl každý také zavítat na 277 metrů vysoký kopec Lykavittos, na němž stojí kaple Agios Georgios. Z vrcholku kopce se nabízí krásný výhled na celou metropoli.