Nemovitosti v Řecku

Řecko je nejen kolébkou evropské civilizace, ale také nádhernou středomořskou zemí lákající příjemně teplým klimatem, krásnými plážemi i nespočtem romantických ostrůvků. Stačí si jen vzpomenout třeba na muzikál Mamma Mia, který se natáčel na řeckém ostrově Skopelos, jehož krásy obdivovali a obdivují diváci z celého světa.

Přímořské, turisticky atraktivní destinace, lákají samozřejmě také k pořízení druhého tzv. rekreačního bydlení. To si zde pořizují lidé, kteří prostě podlehli kouzlu této Helénské republiky a chtějí zde trávit veškerý možný čas, ale i investoři, kteří sem chtějí zajet jednou či dvakrát ročně na dovolenou a po zbytek doby svoji nemovitost pronajímají, čímž si zajišťují zajímavý peněžní výnos.

nemovitosti v Řecko - ostrov Poros
Foto: nemovitosti v Řecko - ostrov Poros

Nemovitosti v Řecku mohou občané České republiky nakupovat přímo, ať už jako fyzické osoby, nebo prostřednictvím v Česku registrovaných obchodních společností. 

Celý proces koupě nemovitosti v Řecku se řídí místními zákonnými normami. Obchod většinou zajišťuje realitní společnost, prodávající i kupující strana musí mít svého právní zástupce, neboť jeho přítomnost je přímo určena zákonem. Podpisu smlouvy u notáře je pak přítomen soudní tlumočník.

Před samotnou koupí nemovitosti je potřeba se obrátit na finanční úřad a zažádat si o daňové identifikační číslo (AFM). Spolu s žádostí je nutné předložit platný cestovní pas a rodný list. Následně si založíte účet v některé z místních bank, přes který dojde k platbě kupní ceny.

Ve chvíli, kdy si zájemce vybere nemovitost, kterou chce koupit, složí obvykle rezervační poplatek ve výši 10 % z ceny. Pokud se kupující následně rozhodne od transakce odstoupit, záloha bez náhrady propadá. Pokud by od smlouvy odstoupil prodávající, musel by zaplatit pokutu ve výši dvojnásobku složené zálohy.

Změna vlastnictví se zanáší do pozemkové knihy. Za to je zodpovědný notář, který zároveň nesmí převod povolit, pokud by vlastnický list nebyl v pořádku nebo pokud by prodávající strana nebyla schopna doložit, že má vůči státu uhrazeny veškeré závazky vztahující se k předmětné nemovitosti. Všechny související daně a poplatky se platí ještě před koupí. Za určení jejich výše opět odpovídá notář, který jejich výši určuje z tzv. daňové hodnoty nemovitosti. Je potřeba se připravit na to, že ta je většinou podstatně vyšší než dohodnutá kupní cena. Prostředky určené na koupi nemovitosti se skládají do advokátní úschovy ještě před samotným podpisem kupní smlouvy.

Ceny realit v Řecku v posledních letech výrazně klesly v důsledku hospodářské krize, která na zemi dolehla plnou silou. Na rozdíl od nemovitostí ve Španělsku, které se na vzniku krize ve Španělském království výrazně podepsaly, ale v Řecku nelze o ničem podobném hovořit. Nová výstavba je zde již delší dobu poměrně přísně regulována, aby nedocházelo k nekontrolovatelné devastaci přímořských oblastí. Nikde zde proto nenajdete rozestavěné developerské projekty, které marně čekají na své dokončení. Pokles cen na zdejším realitním trhu byl dán především negativním vývojem celého řeckého hospodářství, sníženou koupěschopností Řeků i dočasně sníženou poptávkou zahraničních kupců.