Délos - místo, kde je zakázáno umírat

Kdo by chtěl spatřit místo, které je podle bájí rodištěm Apollóna a Artemidy, musí se vypravit na řecký ostrov Délos, jež je součástí souostroví Kyklady. Přestože je tento ostrůvek o rozloze 5 kilometrů čtverečních neobydlený, během roku na něj zavítají tisíce návštěvníků. Je totiž obrovskou archeologickou památkou a muzeem pod širým nebem.

Ostrov Délos (někdy též Dilos) vynořující se z vod Egejského moře, je jedním z nejtajuplnějších ostrovů v Řecku. Má být totiž místem, kde se Diovi a titánce Létó narodila božská dvojčata Apollón a Artemis. Jejich narozením se ostrov stal svatým a bylo na něm zakázáno ženám rodit a také zde lidé nesměli umírat. Prvními osadníky Délu byli kolem roku 1000 před naším letopočtem Jónové, po kterých na ostrově zůstalo mnoho památek. Byli to také Jónové, kteří z ostrova udělali hlavní náboženské centrum oblasti a zasvětili jej bohu Apollónovi.

Dilos (Delos), Řecko

Ostrov byl významným poutním místem a okolo 9. století sílil také jeho politický význam. Po odchodu Římanů však byl odsouzen k zániku. Po nějakou dobu pak ještě sloužil jako útočiště pirátů. Památky, které se na ostrově nacházely, tak postupně chátraly, čemuž dopomohla také častá zemětřesení, až je nakonec z velké části pohltila okolní vegetace. V roce 1872 však byly na Délu zahájeny archeologické vykopávky a pomalu se tak dařilo odkrývat jedinečné stavby, které ostrov ukrývá.

Délos se tak stal významným archeologickým nalezištěm a jeho památky dnes lákají k návštěvě tisíce návštěvníků. Úžasné monumenty pokrývají téměř celý ostrov, počínaje západním pobřežím, kde nacházel posvátný přístav. Z něj vede nádherná svatá cesta k Apollónově svatyni, kde se nacházely chrámy, oltář, obětní místa a četné budovy. Stojí zde pozůstatky celkem čtyř Apollónových chrámů, z nichž jeden je známý jako Chrám Atéňanů. Na východní straně jsou k vidění ruiny podlouhlé budovy známé jako svatyně papežské bully. Na severu se nachází pokladnice a také úzký dlouhý Antigonův chrám. Severozápadní stranu pak zdobí podstatně menší Artemidina svatyně s jónským chrámem a hrob dvou hyperboreanských panen. Hyperborea byla bájná země, která se podle starověkých Řeků rozkládala severně od Thrákie.

Další nesmírně zajímavou archeologickou lokalitou na Délu je oblast svatých jezer s Terasou lvů. Na terase v minulosti stávalo devět mramorových lvů, kteří dohlíželi na dnes již vyschlé Posvátné jezero, v němž se podle legendy zrodil bůh Apollón. Sochy lvů byly vytesány v 7. století před Kristem z mramoru, který byl přivezen až z dalekého ostrova Naxos. V současnosti se zde nachází jen pět lvích soch, které jsou však jen zdařilými kopiemi těch původních. Originální kusy jsou uloženy v muzeu na ostrově Délos. Kromě nich muzeum opatruje také sochy pocházející z klasicistní, helénské a římské doby. Nechybí ani sbírka váz z různých období.

Kromě Terasy lvů je možné v těchto místech obdivovat také Letoon, italskou Agoru a instituci poseidoňanů z Berytosu. Nedaleko odtud jsou ke zhlédnutí také krásné ukázky domů a severovýchodním směrem od jezera leží ještě stadion a tělocvična. V některých domech zůstaly dochovány úžasné podlahové mozaiky, na nichž je zobrazen například Dionýsos, delfíni či trojzubec.

Archeologické naleziště na ostrově Délos bylo v roce 1990 zapsáno na Seznam památek světového dědictví UNESCO. Rozhodně tak stojí za návštěvu. Na ostrov Délos si můžete udělat pěkný výlet například během dovolené na 2 km vzdáleném ostrově Mykonos, z něhož  pravidelně vyplouvá loď zastavující v místním přístavu. Jakmile se však naleziště v 15 hodin uzavře pro veřejnost, musíte se nechat lodí zase odvézt, protože na Délu není povoleno nocovat.