Za asijským uměním do Kerkyry

Hlavním městem ostrova Korfu ležícího v Jónském moři je Kerkyra, kterou zahraniční turisté znají spíše pod názvem Korfu town. Přestože je Kerkyra rušným městem, v němž žije okolo 40 tisíc obyvatel, rozhodně stojí za návštěvu. Ukrývá totiž nádherné Staré město, které bylo v roce 2007 zapsáno na seznam památek UNESCO.

Kerkyra se rozkládá na východním pobřeží řeckého ostrova Korfu, který je součástí tzv. Jónského souostroví. Řecký název města Kerkyra byl odvozen od jména dcery boha Ásópa, Corcyry. Do Corcyry se podle legendy zamiloval bůh moře Poseidon, který ji přivedl na ostrov Korfu. Po ní pak celý ostrov i jeho hlavní město pojmenoval.

Kerkyra (Korfu Town), ostrov Korfu, Řecko

Starověké město Kerkyra bylo založeno v 8. století před Kristem mezi zálivem Garitsa a jezerem Chalkiopulos. Nacházelo se tedy jižně od dnešního centra města. Starověká Kerkyra měla své centrum v oblasti Paleopoli a táhla se směrem na jih až k 4 km vzdálenému poloostrovu Kanoni, kde se dnes nachází jedna z nejvyhledávanějších turistických atrakcí ostrova, tzv. Myší ostrov (Pontikonissi). Původní hlavní město ostrova bylo však v 6. století našeho letopočtu zničeno a tak bylo rozhodnuto o výstavbě města nového. V prostorách Nové pevnosti jsou k vidění historické ubikace britských vojáků a Muzeum keramiky.

Největšího rozvoje se Kerkyra dočkala někdy v 15. století, kdy byla obehnána vysokými hradbami. Stala se významným obchodním centrem a vyrostlo v ní mnoho ceněných budov, jako je Stará pevnost (původně z 10. století, ale v 15. století přestavěna) a Nová pevnost tyčící se nad severní částí města, kterou zdobí dva mohutné bastiony. Obě tyto stavby se podařilo dochovat dodnes a patří mezi jediné pozůstatky tehdejšího městského opevnění. 

O kulturní a architektonický rozvoj se zasloužili především Benátčané, kteří městu vládli od roku 1386 do roku 1797. Na celkovém vzhledu dnešní Kerkyry se však podepsali také Byzantinci, francouzští a angličtí vládci. Všechny tyto kultury, kterými byla Kerkyra v minulosti ovlivňována, daly městu jeho nezaměnitelné kouzlo. Během procházky úzkými dlážděnými uličkami se můžete kochat starými vysokými domy s tepanými balkony a okenicemi, které jsou jasným důkazem benátského vlivu – rázem si připadáte, jako byste se procházeli italskými Benátkami. Kerkyra byla později po nějaký čas ovlivňována také Turky, ale jejich vliv téměř nezůstal na městě patrný.

Kekyra (Korfu Town, ostrov Korfu, Řecko

Za centrum města je považováno náměstí Esplanade, které patří k největším v celém Řecku. Jeho prostory jsou opravdu monumentální a plně tak odpovídá významu města. Vyúsťuje na něj množství úzkých uliček a je obehnáno řadou unikátních budov – jak benátských domů, tak i domů s krásnými arkádami. Na náměstí nechybí ani sochy významných osobností řeckých dějin. Na náměstí Esplanade navazuje městský park, který zde vytvořili Francouzi a v současnosti slouží především hráčům kriketu. Tradice hry kriketu je zase pozůstatkem po Angličanech. 

Na severním konci kriketového hřiště najdete palác sv. Michaela a sv. Jiří z let 1819 – 1824, který byl původně sídlem vysokého anglického komisaře. V 50. letech minulého století však došlo k rekonstrukci stavby, která je dnes využívána pro administrativní činnost. Ukrývá také unikátní Muzeum asijského umění, v němž je k vidění okolo 10 tisíc exponátů, jež se podařilo během života nasbírat řeckému diplomatovi Grigoriusi Manosovi, jež často jezdil do Orientu. Další zajímavou stavbou tohoto parku je Památník sjednocení, jež byl slavnostně odhalen roku 1864. Památník má být oslavou dne připojení Jónských ostrovů k Řecku. K tomuto aktu došlo po skončení období britské nadvlády.

Období francouzské nadvlády připomíná ulice Liston, která vznikla roku 1807 na příkaz Napoleona. Ten chtěl, aby zde byla vystavěna kolonáda, která by se připomínala slavnou pařížskou Rue de Rivoli. V současnosti slouží jako jakési centrum společenského života se spoustou obchodů a podniků. Ulicí Evgeniou Voulgareos je možné se dostat k radnici postavené v 17. století v benátském stylu a také ke kostelu sv. Jakuba. Nedaleko se nachází také řecká ortodoxní katedrála Mitropolis postavená v 16. století. 

Patronem ostrova Korfu je svatý Spyridon, který se narodil roku 270na Kypru. Z obyčejného pasáka ovcí se stal Tremithóský biskup, jež během válek a pohrom ochraňoval místní obyvatele. Dodnes se tak na Korfu těší velké úctě a jeho mumifikované ostatky jsou uloženy ve stříbrné rakvi v kostele sv. Spyridona v centru města. Čtyřikrát ročně (o Květné neděli, Bílé sobotě, 11. srpna a první listopadovou neděli) se ostatky světce z kostela slavnostně vynáší a procesí s nimi prochází celým městem. 

V Kerkyře najdete kromě krásných památek také řadu zajímavých muzeí. Jedním z nejnavštěvovanějších je Archeologické muzeum, v němž je vystaven například vlys, který byl v 6. století před naším letopočtem zhotoven pro chrám bohyně Artemis, jež stojí na předměstí Korfu. Jedním z hojně navštěvovaných muzeí je také Muzeum papírových platidel, kde jsou k vidění nejen bankovky z nejrůznějších koutů světa, ale návštěvníci mají možnost se zde seznámit i s procesem výroby platidel. Za návštěvu stojí i Byzantské muzeum v kostele Panagia Antivouniotissa opatrující sbírku ikon z 15. století a díla malířů krétské školy.