Kláštery Meteora – život mezi nebem a zemí

Na severozápadě Řecka, v oblasti Thesálie, se na vrcholcích bizarních až 400 metrů vysokých slepencových skal, nachází kláštery pojmenované Meteora. Jde celkem o 24 unikátních klášterů, které jsou od roku 1988 zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. V současnosti patří mezi turisticky nejnavštěvovanější památky Řecka.

Původně tuto oblast, kde se dnes tyčí mohutné skály, pokrývalo moře. Voda neustále pískovec omílala, až nakonec vytvořila tyto jedinečné útvary.  Poté, co moře ustoupilo, zůstaly v krajině stát jen obnažené skály, které pro svůj vzhled byly již odpradávna považovány za magické. Pro jejich duchovní náboj, nebo pro jistou izolovanost, se sem začali stahovat poutníci a mniši. Nalezli zde klid pro rozjímání a meditace. Prvním písemně doloženým člověkem, který skály obýval, byl v roce 985 po Kristu mnich Barnabáš. 

kláštery Meteora, Řecko
Foto: kláštery Meteora, Řecko

Postupem času přicházeli do oblasti četní poustevníci. Netrvalo dlouho a v roce 1336 byl mnichem Athanasiem na skále ve výšce 534 metrů založen první klášter s názvem Megalo Meteoro. Jeho název by se dal přeložit jako „Velký vznášející se“ – vypadal totiž, jakoby se vznášel mezi nebem a zemí. Athanasios byl mnichem působícím původně na hoře Athos, na poloostrově Chalkidiki, který se však následně usadil v jeskyni v oblasti Meteora. Jeskyně, v níž žil po mnoho let, je dnes k vidění u vchodu do kláštera Megalo Meteoro. V 16. století se v této oblasti nacházelo celkem 24 klášterů vystavěných v úctyhodných výškách. 

Jejich výstavba byla opravdu velmi náročná, mniši museli veškerý stavební materiál a potřebné zařízení vynášet nahoru na zádech v koších. Jediným strojem, kterým si usnadňovali práci, byla kladka. Jakmile byl klášter dostavěn, byly veškeré přístupové cesty odstraněny, aby mohli mniši žít ve skutečné izolaci od okolního světa. V případě, že bylo nutné klášter opustit, například aby zaopatřili zásoby jídla, byli spuštěni v koši nebo v síti na laně. 

kláštery Meteora, Řecko
Foto: kláštery Meteora, Řecko

V 18. století začaly kláštery upadat, mnozí církevní hodnostáři je opustili a přesídlili se zpět do mnišské republiky Athos. Velkou ránu jim zasadila také druhá světová válka, kdy bylo během bombardování mnoho klášterů zničeno, jiné byly vyrabovány. V dnešní době komplex Meteora tvoří třináct klášterů, z nichž pouhých šest je otevřeno pro veřejnost. V ostatních klášterech dodnes žijí mniši a řádové sestry. Interiéry klášterů ukrývají nádherné ikony i drahocenný nábytek. Právě mniši, kteří kláštery obývají, mají na starost péči o starobylý mobiliář, ikony a další historické památky, jako jsou nástěnné fresky nebo jiné relikvie. 

Turisté, kteří dnes kláštery Meteora navštíví, se nemusí nechat vytahovat v koších na laně (i když i to je možné), pro ně byly do skal vytesány schody. Celé skalní město je významným kulturně náboženským centrem a ročně jej navštíví tisíce turistů. Stejně tak si zdejší hladké skály oblíbili i horolezci. Při lezení je však třeba být velmi opatrný, stěny jsou skutečnou výzvou i pro zkušené lezce. Důkazem toho je bílý kříž u kláštera Agios Stephanos, který je památkou na známého horolezce z Rakouska, jenž se zabil po pádu ze skály.

kláštery Meteora, Řecko
Foto: kláštery Meteora, Řecko

Nejčastěji však turisté míří na prohlídku samotných klášterů, nejoblíbenější jsou mužský klášter Varlaam a ženský Roussanou založené roku 1288. Prohlídka je možná pouze s průvodcem, který poskytne odborný výklad. Aby vás pustili do kláštera, musíte dodržovat některá přísná pravidla. Ženy musí mít sukně zakrývající kolena, muži dlouhé kalhoty. Pro všechny pak platí také zahalená ramena. 

Skalní kláštery Meteora jsou častým výletním cílem turistů ubytovaných v některém z letovisek Olympské riviéry. Za hlavní turistickou základnu v blízkosti klášterů je považována starověká vesnička Kalambaka. Přímo mezi skalami se pak nachází také osada Kastraki, jejíž historie sahá až do období turecké nadvlády.